Spółdzielnia Socjalna „Pod dobrym adresem” będąc podmiotem ekonomii społecznej, oferuje usługi w zakresie:

 • sprzątania klatek schodowych i piwnic
 • sprzątania mieszkań osób indywidualnych
 • mycia okien
 • czyszczenia, mycia nagrobków, dekorowania kwiatami i zniczami
 • usług opiekuńczych, opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi w miejscu zamieszkania w tym zakupy, sprzątanie
 • kompleksowej pielęgnacji terenów zielonych
 • koszenia trawników w ogrodach przydomowych i parkach
 • grabienia liści, pielenia ręcznego,
 • porządkowania podwórek i ogrodów
 • sprzątania dużych powierzchni przy pomocy specjalistycznych maszyn (szorowanie, mycie i polerowanie)
 • prac remontowo-budowlanych
 • odśnieżania
 • transportu  małych gabarytów, przewożenia sprzętów i urządzeń
 • rozbiórki i przygotowania terenu pod budowę
 • zamówienia i dowozu posiłków z „Kuchni od Serca” ul. Krasnystawska 52 Łęczna

Oferta skierowana jest do:

 • jednostek samorządu terytorialnego
 • przedsiębiorców
 • osób fizycznych

ZAPRASZAMY