W powołanie Łęczyńskiej Spółdzielni Socjalnej „Pod dobrym adresem” zaangażowały się władze Powiatu Łęczyńskiego  oraz Miasta Łęczna.  1 sierpnia 2018r odbyło się Walne Zgromadzenie Założycielskie Członków – Założycieli Łęczyńskiej Spółdzielni Socjalnej „Pod dobrym adresem”. Podjęto uchwały o powołaniu, przyjęto Statut, wybrano Zarząd. W dniu 28.08.2018r, uzyskaliśmy wpis do KRS 0000746419.  Dzięki  współpracy z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej „Modrzew” w Świdniku oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymaliśmy łącznie wsparcie finansowe w kwocie 400 000 PLN na zakup specjalistycznych maszyn i urządzeń. W celu profesjonalnego świadczenia zaplanowanych usług spółdzielnia do końca br. zostanie wyposażona w odpowiedni sprzęt spełniający standardy wymagań bezpieczeństwa. Oferta zatrudnienia w Spółdzielni Socjalnej skierowana jest głównie do osób z niepełnosprawnością zamieszkujących teren Powiatu Łęczyńskiego  Umożliwi aktywizację zawodową, przywrócenie na rynek pracy osób, których kwalifikacje zawodowe są nie wystarczające dla samodzielnego poruszania się na rynku pracy. Poprzez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków będzie realizowała cele doniosłe społecznie, takie jak tworzenie więzi międzyludzkich oraz reintegrację społeczną na rzecz zatrudnionych osób w Spółdzielni.  Dokonamy starań by nasza działalność  pozytywnie wpływała na środowisko naturalne w naszej najbliższej okolicy, a tym samym na samopoczucie i jakość życia mieszkańców. Będziemy realizowali usługi w zakresie pielęgnacji ogrodów zielonych, utrzymanie porządku przy drogach, drobne prace remontowo – budowlane, dostarczania posiłków do klientów indywidualnych, organizacji imprez okolicznościowych, opieki nad osobami niezaradnymi czy pracami porządkowymi w placówkach publicznych czy u klientów indywidualnych. Od października 2018 w ramach projektu  realizowanego przez Powiatowy Zakład  Aktywności Zawodowej w Łęcznej  w partnerstwie z  Agencji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego w Lublinie  „Kamienie milowe w rehabilitacji społeczno –zawodowej osób z niepełnosprawnością”
 8 osób odbywa płatne staże. Realizujemy pierwsze zlecenia na rzecz Gminy Łęczna oraz osób indywidualnych.  

 Zapraszamy do współpracy

Justyna Sawicka